Kontakt: biuro@ok-kredyt.pl

Ok-Kredyt.pl - Udzielamy Kredytów bez BIK!

Krok 1 - wybierz jaką pożyczkę potrzebujesz:

Wnioskowana kwota: 300 zł
Okres kredytowania: 3 miesiące

Krok 2 - wypełnij formularz aby otrzymać ofertę:

Krok 1 - wybierz jaką pożyczkę potrzebujesz:

Wnioskowana kwota: 1 000 zł
Okres kredytowania: 3 miesiące

Krok 2 - wypełnij formularz aby otrzymać ofertę:

Regulamin

1. Właścicielem serwisu jest Firma:

 

"Ok-Kredyt" Usługi Finansowe 


Michał Pękalski
ul.Wielkiego Dębu 25
03-262 Warszawa

 

NIP: 851-290-16-21

 

 

2. Przez użyte w regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 

  • Pożyczkobiorca – osoba fizyczna wypełniająca wniosek drogą elektroniczną poprzez Internet. Pozwalająca na wprowadzenie jego danych osobowych i danych na temat interesującej go pożyczki do bazy danych serwisu.
  • Pożyczkodawca – osoba fizyczna, wyrażająca chęć współpracy na zasadach społecznościowych, wypełniająca wniosek na wprowadzenie jego danych osobowych oraz danych na temat jakich środków i na jakich zasadach chciałby je udzielić.
  • Pożyczka – postawione do dyspozycji pożyczkobiorcy środki pieniężne Pożyczkodawcy.
  • Administrator – właściciel serwisu świadczący usługi na rzecz Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy, w celu poprawnego funkcjonowania serwisu

 

3. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne. Mogą z niego korzystać: osoby fizyczne, zarówno czynne zawodowo jak i bezrobotni. Osoby fizyczne mogą korzystać z serwisu tylko wtedy, gdy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu osoby pełnoletnie posiadający obywatelstwo polskie.


4. Korzystając z serwisu Pożyczkobiorca potwierdza, iż zapoznał się z wszystkimi punktami niniejszego regulaminu oraz, że akceptuje jego treść.

 

5. Decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest przez Pożyczkodawcę po przeanalizowaniu wniosku złożonego przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem serwisu.

 

6. Nasz serwis może ograniczyć wnioskowaną kwotę pożyczki lub uzależnić jej udzielenie od spełnienia przez Pożyczkobiorcę dodatkowych warunków bądź całkowicie odmówić jej udzielenia w przypadku stwierdzenia, że podane w formularzu dane są niezgodne ze stanem faktycznym.

Świadczymy usługi polegające na umożliwieniu wymiany korespondencji w formie elektronicznej pomiędzy Pożyczkobiorcami a Pożyczkodawcami w celu zawarcia prywatnej umowy pożyczki.

 

7. Zastrzegamy sobie prawo do ustalania maksymalnej i minimalnej kwoty pożyczki, a także okresu spłaty zaciągniętej pożyczki.

 

8. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że produkty oraz wszelkie informacje zamieszczane na naszej stronie nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa kodeksu cywilnego reklamy i hasła reklamowe zamieszczone na stronach serwisu.

 

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu z przyczyn od serwisu niezależnych. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego lub całkowitego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszani bądź poszerzania usług. Dodatkowo nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, sieci internetowej, czy utratą spowodowaną działaniem osób trzecich.

 

10. Pożyczkodawca może zastrzec sobie prawo do obciążenia Pożyczkobiorcy kosztami powstałymi w wyniku nie wywiązania się Pożyczkobiorcy z postanowień Umowy, w szczególności odsetkami karnymi w przypadku nie terminowej spłaty pożyczki oraz ewentualnymi kosztami sądowymi, egzekucyjnymi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz kosztami windykacyjnymi.

 

11. Nie pobieramy od Pożyczkobiorcy żadnych przedpłat związanych z udzieleniem pożyczki.

 

12. Warunkiem skorzystania z naszego serwisu jest wypełnienie wniosku przez Pożyczkobiorcę oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

 

13. Informacje dotyczące dostępności Pożyczkodawcy gotowego udzielić Pożyczkobiorcy pożyczki są w miarę możliwości aktualizowane i uzupełniane na bieżąco.

 

14. Skontaktujemy się z Pożyczkobiorcą w ciągu dwudziestu czterech godzin od czasu znalezienia Pożyczkodawcy, w sprawie dopełnienia formalności takich jak podpisanie umowy czy udostępnienie innych wymaganych przez Pożyczkodawcę dokumentów.

 

15. Uruchomienie pożyczki następuje zgodnie z dyspozycją Pożyczkodawcy na wskazany we wniosku przez Pożyczkobiorcę rodzaj formy wypłaty.

 

16. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty pożyczki w ratach lub w całości w terminie i wysokości określonej przez Pożyczkodawcę.

 

17. Zadłużenie Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu niespłaconej pożyczki egzekwowane jest w następującej kolejności: koszt listowne: znaczków pocztowych, listów priorytetowych oraz poleconych, upomnień, wezwań do zapłaty, monitów następnie koszty windykacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Koszty sądowe, koszty egzekucyjne oraz należne opłaty i prowizje wraz z kosztami manipulacyjnymi. A przede wszystkim odsetki od zadłużenia wraz z kwotą niespłaconego kapitału.

 

18. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pożyczki osobie posiadającej adres korespondencyjny w postaci skrytki pocztowej lub osobie posiadającej adres poza granicami Polski.

 

19. Warunki udzielenia pożyczki zamieszczone w naszym serwisie mogą różnić się od faktycznych warunków określonych w umowie pożyczkowej zawartej z Pożyczkodawcą. Dotyczy to jednak tylko sporadycznych przypadków, kiedy to Pożyczkodawca może zażądać poręczyciela, zastawu, weksla czy innego zabezpieczenia lub poręczenia majątkowego.

 

20. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przekroczenie czasu oczekiwania na decyzję jeśli wina za zwłokę leży po stronie Pożyczkodawcy. Nie ponosimy także żadnej odpowiedzialności w przypadku braku Pożyczkodawcy zainteresowanego udzieleniem pożyczki w kwocie i na zasadach określonych we wniosku wypełnionym przez potencjalnego Pożyczkobiorcę.

 

21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy informowania potencjalnego Pożyczkobiorcy o przyczynach nie udzielenia pożyczki przez Pożyczkodawcę.

 

22. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyn.

 

23. W sprawach nie uregulowanych niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego, Karnego oraz Gospodarczego.

Stopa RRSO pożyczki

Minimalny i maksymalny okres spłaty pożyczki: Minimalny okres to 3 miesięce,a maksymalny to 60 miesięcy. Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): Maksymalne RRSO wynosi 28,26%. Dla przykładu: pożyczając np. 15 000 zł na 60 miesięcy, raty miesięczne wyniosą po 422,40zł razem musimy zapłacić 25 344 zł, wówczas RRSO wynosi 28,26%.

Przykład całkowitego kosztu pożyczki Reprezentatywny przykład:
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 21,95%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 9500 zł, całkowita kwota do zapłaty 13 093,88 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 9,90% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 3593,88 zł (w tym: prowizja 1614,05 zł – 16,99%, odsetki 1979,93 zł), 40 miesięcznych rat równych w wysokości po 327,35 zł, ostatnia rata: 327,23 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.07.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Konsekwencje opóźnień oraz braku płatności rat:

Dla osób korzystających z obsługi domowej wskazany jest kontakt się ze swoim przedstawicielem, który opracuje i uzgodni plan rozwiązania problemu.

W przypadku pożyczki bez obsługi domowej (tzn. spłacanej przelewem na nasze konto), w razie niespłacenia raty w terminie, zostanie naliczona opłata za opóźnienie w wysokości maksymalnie 15 zł za każdy dodatkowy kontakt telefoniczny lub wysłany list.

Ta opłata odzwierciedla rzeczywisty koszt, jaki musi firma ponieść, gdy klient spóźni się ze spłatą. Aby otrzymać dodatkową pomoc, możesz zadzwonić na numer infolinii 0 801 707 990 (koszt całego połączenia wynosi 0,35 zł).

Jeśli opóźnienie w spłacie przekroczy 60 dni i pożyczkobiorca nie skontaktuje się z nami do tego momentu, zawarta umowa zostaje wypowiedziana w celu odzyskania wierzytelności.

Procedura windykacyjna

W razie braku możliwości płatności w pierwszej kolejności skontaktuj się z Swoim Przedstawicielem, który opracuje i uzgodni plan rozwiązania problemu.

Procedury windykacyjne są następujące: w przypadku niespłacenia odpowiedniej ilości rat (12) sprawa trafia do działu windykacji, następuje kontakt w sprawie spłaty pożyczki.

W przypadku dalszego niespłacenia raty postępowanie odbywa się zgodnie z zapisami polskiego prawa zatem występuje wezwanie do zapłaty, w ostateczności sprawa trafia do sądu.

W przypadku braku regulacji rat kredytowych, bank ma czas 30 dni, aby wypowiedzieć Klientowi umowę pożyczkową. Gdy okaże się, że chodzi o upadłość Klienta, czas wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni.

Takie postępowanie może być spowodowane np. brakiem historii spłaty rat pożyczki.

Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki

Warunkiem przedłużenia jest spłata odsetek, składki ubezpieczeniowej i prowizji za przedłużenie okresu spłaty pożyczki. Pożyczka nie odnawia się automatycznie.

Aby odnowić pożyczkę należy zgłosić zapytanie miesiąc przed spłatą ostatniej raty. Odnowienie pożyczki jest możliwe tylko wtedy gdy pierwsza pożyczka była spłacana w terminie.

Wpływ pożyczki na zdolność kredytową

Określanie zdolności kredytowej Klienta opiera się głównie na analizie dochodów Klienta. Istotną rolę odgrywają również czynniki, takie jak: podjęte wcześniej zobowiązania oraz historia kredytowa Klienta.

Jeżeli raty kredytowe nie są spłacane w sposób regularny, Użytkownikowi grozi utrata pozytywnej historii kredytowej, a co za tym idzie, mogą pojawić się negatywne wpisy odnotowane w BIK.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK