Kontakt: biuro@ok-kredyt.pl

Ok-Kredyt.pl - Udzielamy Kredytów bez BIK!

Krok 1 - wybierz jaką pożyczkę potrzebujesz:

Wnioskowana kwota: 300 zł
Okres kredytowania: 3 miesiące

Krok 2 - wypełnij formularz aby otrzymać ofertę:

Krok 1 - wybierz jaką pożyczkę potrzebujesz:

Wnioskowana kwota: 1 000 zł
Okres kredytowania: 3 miesiące

Krok 2 - wypełnij formularz aby otrzymać ofertę:

Słownik pojęć

Bankowość równoległa-Parabank

 

Instytucja finansowa prowadząca działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu usług i produktów finansowych podobnych do usług bankowych bez odpowiedniej licencji i w obszarze nieobjętym nadzorem finansowym.

 

Według niektórych szerszych definicji do parabanków zaliczane są również wszelkie instytucje finansowe świadczące usługi zbliżone do usług bankowych, działające na podstawie ustaw szczególnych, oraz niepodlegające licencjonowaniu i nadzorowi bankowemu, jak np.: spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje pośrednictwa kredytowego, leasingowe, faktoringowe, a także fundusze inwestycyjne i kantory wymiany walut. 

 

 

BIK (Biuro Informacji Kredytowej)

 

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami).

 

BIK gromadzi, przechowuje oraz przetwarza informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej Klientów banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo–Kredytowych. Dane gromadzone w BIK dotyczą zarówno Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

 

 

BIG (Biuro Informacji Gospodarczej)

 

Biuro informacji gospodarczej (BIG) - instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać przedsiębiorcy, którzy mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG stanowi dla nierzetelnego dłużnika dolegliwość, gdyż w przypadku np. ubiegania się o kredyt, dostanie decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach.

 

 

Chwilówki

 

Są to pożyczki pozabankowe, udzielane od ręki. Często pożyczkodawcy nie wymagają żadnej dokumentacji, oprócz dowodu osobistego osoby starającej się o przyznanie pożyczki.

 

Pożyczki są udzielane nawet w ciągu 10 czy 15 minut od złożenia wniosku. Ubiegają się o nie najczęściej osoby, którym bank odmówił udzielania kredytu, a chwilówka, czyli pożyczka pozabankowa stała się ich ostatnią deską ratunku w trudnej sytuacji finansowej.

 

Chwilówka jest oczywiście bardzo łatwo osiągalną dla każdego pożyczką. Wystarczy spełniać pewne, minimalne, określone przez firmę specjalizującą się w udzielaniu tego typu pożyczek, wymagania. Nie musimy tutaj przedstawiać, tak szczegółowych dokumentów, jak podczas wizyty w banku. Chwilówka jak sama nazwa jej wskazuje jest przyznawana w chwilę, od ręki.

Koszty zabezpieczenia pożyczki

 

 

KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)

 

Komisja Nadzoru Finansowego jest centralnym organem administracji państwowej, sprawującym nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce.

 

KNF powołany został na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Jego celem jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego oraz zapewnienie ochrony uczestnikom tego rynku. Warto wiedzieć, że instytucje parabankowe jako prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlegają nadzorowi KNF.

 Pożyczki pozabankowe

 

Jest to propozycja dla osób, które mają problemy z uzyskaniem gotówki w banku, zazwyczaj o znacznie wyższych kosztach. Szansze uzyskania takiego produktu mają osoby ze złą historią w BIK lub będące w bazie KRD. Kwoty kredytów wachają się od 1000 do 20 000 zł.

 

Często instytucje oferujące pożyczki pozabankowe łagodnym okiem patrzą na historię w BIK, lub też jej nie sprawdzają, oczywiście łączy się to z wyższymi kosztani ich produktów.

 Pożyczka społecznościowa

 

Są to pożyczki prywatne nazywane inaczej społecznościowymi, obecnie często wybierane przez tych, którzy potrzebują pieniędzy poza bankiem, ponieważ nie mogą się one tam o nie ubiegać lub też po prosty nie chcą korzystać z usług bankowych.

 

Taka społecznościowa pożyczka na dowód jest dostępna praktycznie dla każdego, nie trzeba spełniać żadnych wygórowanych wymogów, aby móc dostać pieniądze na swoje konto bankowe, ponieważ pożyczki społecznościowe są dzisiaj dostępne przez internet i w ten sposób można załatwić wszystko online.

 

 


Opłata przygotowawcza

 

Opłata, która może być pobierana przez banki i firmy udzielające pożyczek na poczet tzw. czynności związanych z rozpatrzeniem wniosku, oceną ryzyka kredytowego klienta, przygotowaniem umowy. Nie zawsze jednak przygotowanie umowy lub rozpatrzenie wniosku i pobranie opłaty jest równoznaczne z udzieleniem pożyczki/kredytu.

 

W naszej ofercie nie znajdziesz propozycji, gdzie z góry są pobieran takie opłaty. W wiekszości uczciwych ofert, opłata przygotowawcza oraz inne koszty kredytu ( np. ubezpieczenie ) są wliczone w wysokość pożyczki brutto i płacisz je razem z ratą.

 

 

Opłata administracyjna

 

to często pobierana opłata przez instytucje parabankowe. Czasami stanowi jedyne wynagrodzenie przedsiębiorcy, a w innych przypadkach jest określana jako procent pożyczanej kwoty.

 RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania)

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest to efektywna stopa oprocentowania kredytu, uwzględniająca wszystkie jego koszty, wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715). Odzwierciedla ona nie tylko odsetki i koszty kredytu, ale i wartość pieniądza w czasie.

 

Pożyczkodawcy są zobowiązani informować swoich klientów o jej wartości, tak aby mogli oni porównać konkurencyjne oferty kredytodawców.

 

 

UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to polski urząd antymonopolowy, działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331). Do jego kompetencji należy przede wszystkim prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy klientów.

 

W czerwcu 2013 roku UOKiK przedstawił raport mówiący o tym na jakie opłaty należy zwracać uwagę pożyczając pieniądze w instytucji parabankowej.

Stopa RRSO pożyczki

Minimalny i maksymalny okres spłaty pożyczki: Minimalny okres to 3 miesięce,a maksymalny to 60 miesięcy. Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): Maksymalne RRSO wynosi 28,26%. Dla przykładu: pożyczając np. 15 000 zł na 60 miesięcy, raty miesięczne wyniosą po 422,40zł razem musimy zapłacić 25 344 zł, wówczas RRSO wynosi 28,26%.

Przykład całkowitego kosztu pożyczki Reprezentatywny przykład:
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 21,95%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 9500 zł, całkowita kwota do zapłaty 13 093,88 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 9,90% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 3593,88 zł (w tym: prowizja 1614,05 zł – 16,99%, odsetki 1979,93 zł), 40 miesięcznych rat równych w wysokości po 327,35 zł, ostatnia rata: 327,23 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.07.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Konsekwencje opóźnień oraz braku płatności rat:

Dla osób korzystających z obsługi domowej wskazany jest kontakt się ze swoim przedstawicielem, który opracuje i uzgodni plan rozwiązania problemu.

W przypadku pożyczki bez obsługi domowej (tzn. spłacanej przelewem na nasze konto), w razie niespłacenia raty w terminie, zostanie naliczona opłata za opóźnienie w wysokości maksymalnie 15 zł za każdy dodatkowy kontakt telefoniczny lub wysłany list.

Ta opłata odzwierciedla rzeczywisty koszt, jaki musi firma ponieść, gdy klient spóźni się ze spłatą. Aby otrzymać dodatkową pomoc, możesz zadzwonić na numer infolinii 0 801 707 990 (koszt całego połączenia wynosi 0,35 zł).

Jeśli opóźnienie w spłacie przekroczy 60 dni i pożyczkobiorca nie skontaktuje się z nami do tego momentu, zawarta umowa zostaje wypowiedziana w celu odzyskania wierzytelności.

Procedura windykacyjna

W razie braku możliwości płatności w pierwszej kolejności skontaktuj się z Swoim Przedstawicielem, który opracuje i uzgodni plan rozwiązania problemu.

Procedury windykacyjne są następujące: w przypadku niespłacenia odpowiedniej ilości rat (12) sprawa trafia do działu windykacji, następuje kontakt w sprawie spłaty pożyczki.

W przypadku dalszego niespłacenia raty postępowanie odbywa się zgodnie z zapisami polskiego prawa zatem występuje wezwanie do zapłaty, w ostateczności sprawa trafia do sądu.

W przypadku braku regulacji rat kredytowych, bank ma czas 30 dni, aby wypowiedzieć Klientowi umowę pożyczkową. Gdy okaże się, że chodzi o upadłość Klienta, czas wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni.

Takie postępowanie może być spowodowane np. brakiem historii spłaty rat pożyczki.

Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki

Warunkiem przedłużenia jest spłata odsetek, składki ubezpieczeniowej i prowizji za przedłużenie okresu spłaty pożyczki. Pożyczka nie odnawia się automatycznie.

Aby odnowić pożyczkę należy zgłosić zapytanie miesiąc przed spłatą ostatniej raty. Odnowienie pożyczki jest możliwe tylko wtedy gdy pierwsza pożyczka była spłacana w terminie.

Wpływ pożyczki na zdolność kredytową

Określanie zdolności kredytowej Klienta opiera się głównie na analizie dochodów Klienta. Istotną rolę odgrywają również czynniki, takie jak: podjęte wcześniej zobowiązania oraz historia kredytowa Klienta.

Jeżeli raty kredytowe nie są spłacane w sposób regularny, Użytkownikowi grozi utrata pozytywnej historii kredytowej, a co za tym idzie, mogą pojawić się negatywne wpisy odnotowane w BIK.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK